วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน้าหลักหน้าหลัก
Hauptsite- ยินดีต้อนรับสู่ LOGH Thailand -
Willkommen bei LOGH Thailand

ดรรชนีตอน

บทที่ 5: การบุกยึดอีเซอร์โลน

บรรดาศักดิ์ขุนนางจักรวรรดิ

โกรสแฮร์ซอก (Großherzog) โกรสแฮร์ซองีน (Großherzogin)   แกรนด์ดยุก/แกรนด์ดัชเชส
แฮร์ซอก (Herzog) / แฮร์ซองีน (Herzogin)                                  ดยุก/ดัชเชส
มาร์คกราฟ (Markgraf) / มาร์คแกรฟีน (Markgräfin)                   มาร์ควิส/มาร์เควส
กราฟ (Graf) / กรฟีน (Gräfin)                                                     เคานต์/เคาน์เตส
บวร์คกราฟ (Burggraf) / บัวร์กรฟีน (Burgräfin)                         ไวเคานต์/ไวเคาน์เตส
ไฟรแฮร์ (Freiherr) / ไฟรเฟรา (Freifrau)                                     บารอน/บารอเนส

ยศทหารจักรวรรดิและเสรีพันธมิตร

ชั้นยศ
จักรวรรดิกาแล็กซี
(ภาษาเยอรมัน)
เสรีพันธมิตร
(ภาษาอังกฤษ)
ชั้นนายพล
จอมพล Reichsadmiral der Flotte Fleet Admiral
พลเอกอาวุโส Generaladmiral ไม่มีเทียบเท่า
พลเอก Admiral Admiral
พลโท Vizeadmiral Vice Admiral
พลตรี Konteradmiral Rear Admiral
พลจัตวา Kommodore Commodore
ชั้นสัญญาบัตร
พันเอก Kapitän Captain
พันโท Fregattenkapitän Commander
พันตรี Korvettenkapitän Lieutenant Commander
ร้อยเอก Kapitänleutnant Lieutenant
ร้อยโท Oberleutnant Sub-Lieutenant
ร้อยตรี Leutnant Ensign

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น